Dětský tábor Eldorádo O táboře O táboře

Táborový areál
Náš útulný chatkový areál se nachází v idylickém lesním údolí na břehu Rakovnického potoka, v srdci přírodního parku Jesenicko. Součástí tábora je vyhřívaný bazén s oblázkovou pláží, čtyři hřiště na ringo, přehazku či badminton, dále hřiště na vybíjenou a jedno hřiště fotbalové. Samozřejmě nechybí ani ohniště a spousta travnatého prostoru pro oddílový program.    Letecké foto

  Ubytování a objekty
Děti jsou ubytovány v chatkách a ve srubech. Při sestavování ubytovacího seznamu přitom klademe velký důraz na společné ubytování dětí podle jejich věku, čímž účinně eliminujeme riziko sociálně patologických jevů (šikany). Centrem tábora je pak velká hlavní budova s kuchyní a jídelnou, velkou klubovnou a krytou terasou, která nabízí dostatečný prostor pro zajištění atraktivního programu i při nepříznivém počasí. Případný deficit sladkostí mohou táborníci zahnat v baru „U maximálního zoufalce“ (ale to vždy až po jídle!). Umývárky a toalety jsou stejně jako táborová marodka rovněž umístěny ve zděných objektech.    Foto areál

  Oddíly a organizace
Osmnáct oddílů dělíme na dvě skupiny, z nichž každá má vlastní program i celotáborovou hru: Eldíci (ti mladší) jsou v rozpětí 6 – cca 11 let, v oddílech Elďáků (ti starší) jsou táborníci ve věku cca 11 – 15 let. V obou případech jsou oddíly smíšené (kluci a holky dohromady). Díky takovému rozdělení můžeme konkrétní činnost oddílů i celotáborovou hru lépe přizpůsobit zájmům, vyspělosti a schopnostem dětí.    Foto program

Okolí tábora
Dětský tábor Eldorádo je zasazen do malebné přírody jesenického přírodního parku. Právě této skutečnosti se snažíme maximálně využívat při přípravě a organizaci pestrého a zajímavého programu. Nejen husté lesy v okolí tábora, ale i vyhlášené skalní útvary ve stráni nad táborem tvoří při našich hrách, bojovkách a soutěžích atraktivní kulisu. Ke koupání pak kromě táborového bazénu můžeme využívat i blízký rybník a romantický lom u nedalekého Bedlna.

  Vedoucí
Pečlivě připravený program probíhá pod vedením osvědčené „skvadry“ zkušených vedoucích. Náš stálý pedagogický kolektiv doplňujeme dle potřeby především praktikanty z řad odrostlých táborníků. Každý z vedoucích je přitom povinen absolvovat podrobné školení v plném rozsahu našeho bezpečnostního programu Tábory bez obav, dodržování jehož zásad je v celém průběhu tábora naprostou nezbytností. Hlavním vedoucím tábora je pak Václav Vaněček, známý mmj. jako moderátor Dobrého rána s Českou televizí. Samozřejmostí je u nás neustálý zdravotnický dozor, dodržování a kontrola pitného i stravovacího režimu a průběžná kontrola adekvátního oblečení táborníků podle aktuální meteorologické situace. Náš tábor po všech stránkách odpovídá vyhlášce 106/2001 Sb. pro konání dětských zotavovacích akcí.

  Reference
A nakonec – názor těch nejpovolanějších: Jaké jsou ohlasy táborníků na PRÁZDNINY NA MAXIMUM ® v našem líbezném ELDO-údolíčku? Pro nás moc příjemné – ostatně přesvědčte se sami :o)

KAM DÁL? Termíny a ceny – Ohlasy – Program – Bezpečnost

Letní tábory Letní tábory Letní tábory Letní tábory Letní tábory Letní tábory Letní tábory