Dětský tábor Eldorádo O táboře O táboře

Táborový areál
Náš útulný chatkový areál se nachází v idylickém lesním údolí na břehu Rakovnického potoka, v srdci přírodního parku Jesenicko. Součástí tábora je vyhřívaný bazén s oblázkovou pláží, čtyři hřiště na ringo, přehazku či badminton, dále hřiště na vybíjenou a jedno hřiště fotbalové. Samozřejmě nechybí ani ohniště a spousta travnatého prostoru pro oddílový program.    Letecké foto

  Ubytování a objekty
Děti jsou ubytovány v chatkách a ve srubech (ubytovací jednotky jsou vybaveny elektrickým osvětlením, nikoliv elektrickými zásuvkami). Při sestavování ubytovacího seznamu přitom klademe velký důraz na společné ubytování dětí podle jejich věku, čímž účinně eliminujeme riziko sociálně patologických jevů (šikany). Centrem tábora je pak velká hlavní budova s kuchyní a jídelnou, velkou klubovnou a krytou terasou, která nabízí dostatečný prostor pro zajištění atraktivního programu i při nepříznivém počasí. Případný deficit sladkostí mohou táborníci zahnat v baru „U maximálního zoufalce“ (ale to vždy až po jídle!). Umývárky a toalety jsou stejně jako táborová marodka rovněž umístěny ve zděných objektech.    Foto areál

  Oddíly a organizace
Osmnáct oddílů dělíme na dvě skupiny, z nichž každá má vlastní program i celotáborovou hru: Eldíci (ti mladší) jsou v rozpětí 6 – cca 11 let, v oddílech Elďáků (ti starší) jsou táborníci ve věku cca 11 – 15 let. V obou případech jsou oddíly smíšené (kluci a holky dohromady). Díky takovému rozdělení můžeme konkrétní činnost oddílů i celotáborovou hru lépe přizpůsobit zájmům, vyspělosti a schopnostem dětí.    Foto program

Okolí tábora
Dětský tábor Eldorádo je zasazen do malebné přírody jesenického přírodního parku. Právě této skutečnosti se snažíme maximálně využívat při přípravě a organizaci pestrého a zajímavého programu. Nejen husté lesy v okolí tábora, ale i vyhlášené skalní útvary ve stráni nad táborem tvoří při našich hrách, bojovkách a soutěžích atraktivní kulisu. Ke koupání pak kromě táborového bazénu můžeme využívat i blízký rybník a romantický lom u nedalekého Bedlna.

  Vedoucí
Pečlivě připravený program probíhá pod vedením osvědčené „skvadry“ zkušených vedoucích. Náš stálý pedagogický kolektiv doplňujeme dle potřeby především praktikanty z řad odrostlých táborníků. Každý z vedoucích je přitom povinen absolvovat podrobné školení v plném rozsahu našeho bezpečnostního programu Tábory bez obav, dodržování jehož zásad je v celém průběhu tábora naprostou nezbytností. Hlavním vedoucím tábora je pak Václav Vaněček, známý mmj. jako moderátor Dobrého rána s Českou televizí. Samozřejmostí je u nás neustálý zdravotnický dozor, dodržování a kontrola pitného i stravovacího režimu a průběžná kontrola adekvátního oblečení táborníků podle aktuální meteorologické situace. Náš tábor po všech stránkách odpovídá vyhlášce 106/2001 Sb. pro konání dětských zotavovacích akcí.

  Reference
Vedle zájmu médií se pro nás v roce 2023 obrovským oceněním naší dlouholeté práce stala návštěva prezidenta Petra Pavla, který spolu s paní Evou připravil našim táborníkům zážitek z kategorie těch životních.prezident Za nejlepší referenci pak samozřejmě považujeme každoroční vyprodání všech termínů a také názor těch nejpovolanějších: Jaké tedy jsou ohlasy táborníků na PRÁZDNINY NA MAXIMUM ® v našem líbezném ELDO-údolíčku? Pro nás moc příjemné – ostatně přesvědčte se sami :o)

KAM DÁL? Termíny a ceny – Ohlasy – Program – Bezpečnost