Dětský tábor Eldorádo  Jak objednat pobyt  Jak objednat pobyt

 

1) V sekci TERMÍNY klikněte u Vámi vybraného turnusu na odkaz PŘIHLÁSIT a následně vyplňte všechny povinné položky formuláře elektronické přihlášky.

2) Požadavek na společné umístění dvou dětí v oddíle je třeba uvést v příslušné kolonce elektronické přihlášky – můžeme to garantovat vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách. Zároveň je nezbytné, aby obě děti patřily do stejné věkové skupiny, tj. 6 – cca 11 let, nebo cca 11 – 15 let. Vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí.

3) Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel (např. z fondu FKSP), je nutné to vyznačit v příslušné kolonce elektronické přihlášky. Dále NIC NEPLAŤTE – fakturu dle Vámi uvedených údajů Vám zašleme na kontaktní e-mailovou adresu, PŘEDBĚŽNÁ rezervace má v tomto případě platnost až do data splatnosti námi vystavené faktury.

4) Po vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky pokračujte kontrolou správnosti Vámi zapsaných údajů (tlačítko ZKONTROLOVAT) a poté objednávku odešlete tlačítkem POTVRDIT.

5) V posledním kroku elektronického přihlášení si vytiskněte (nebo pro pozdější vytištění uložte) Dodatek elektronické přihlášky (ten je též možné si kdykoliv vytisknout u vybraného běhu v sekci TERMÍNY).

6) Doručení elektronické přihlášky a vznik PŘEDBĚŽNÉ rezervace Vám potvrzujeme formou automatické e-mailové zprávy s kompletní rekapitulací Vaší objednávky, a to bezprostředně po odeslání přihlášky. Pokud by Vám tento e-mail nedorazil, kontaktujte nás, prosím, kvůli vyřešení případného problému.

7) Další e-mail (s podrobnostmi k vybranému turnusu a ke způsobu úhrady) obdržíte na kontaktní e-mailovou adresu nejpozději do 24 hodin od přihlášení. Pokud by Vám tento e-mail nedorazil, kontaktujte nás, prosím, kvůli vyřešení případného problému.

8) PŘEDBĚŽNÁ rezervace táborového pobytu Vašeho dítěte má platnost 3 pracovní dny. Rezervace se stává ZÁVAZNOU v okamžiku jejího potvrzení formou uhrazení zálohové částky nebo plné ceny pobytu ve správné výši na bankovní účet provozovatele 107-3733950277/0100 pod správným variabilním symbolem (tj. prvních 6 číslic z rodného čísla dítěte – př.095612).

9) Potvrzení o připsání platby a vzniku závazné rezervace rozesíláme hromadným e-mailem jednou týdně, vždy o víkendu – mějte tedy, prosím, v tomto ohledu trpělivost. Pokud by Vám potvrzující e-mail – navzdory odeslání platby – v odpovídajícím termínu nedorazil, kontaktujte nás, prosím, kvůli vyřešení případného problému.

10) V případě, že předběžná rezervace nebude ve lhůtě 3 pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena doručením zálohové platby či plné ceny pobytu, může být bez předchozího upozornění zrušena. O zrušení předběžné rezervace z důvodu neuhrazení informujeme rodiče opět e-mailovou zprávou.

11) Nástup na táboře je v den začátku daného běhu mezi 13:00 a 16:00 s Dodatkem elektronické přihlášky, potvrzeným od lékaře, kopií průkazky zdravotní pojišťovny dítěte a v případě zálohové úhrady i s hotovostním doplatkem ceny poukazu (4.000 Kč).

DALŠÍ INFORMACE? Zpět do nabídky